29 December, 2016

သင္ မေပ်ာ္ရႊင္ဘူးလား ဆိုတာ သိႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား


စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားျခင္း ဆိုေသာ စကားတြင္ အဓိပၸါယ္ ေျမာက္ျမား ရွိေနပါသည္။ အမ်ားစုက ပံုမွန္ ရိုးရိုးဟု ယူဆၾကေသာ မေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္လည္း နက္ရိႈင္းစြာ ပတ္သက္ေနပါသည္။ စိတ္ ဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ တစ္ခုတည္းေသာ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ျပီး သင့္ကိုယ္ပိုင္ တန္ဖိုး၊ အရည္အေသြး ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္သာမက အျခားေသာ သက္ရွိအားလံုး၏ တန္ဖိုး၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ စိတ္ ေလလြင့္ျခင္း၊ စိတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားျခင္းသည္ ႏူးညံသလို အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္ျပီး အလြန္နည္းေသာ လူအခ်ိဳ႕ သာ ထိုသို႕ ျဖစ္ပ်က္ေၾကာင္း သတိထားမိၾကပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပား ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေသာ အခ်က္ (၂၀) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 • သင္က သူမ်ားေတြ ေကာင္းသလို မေကာင္းဘူးလို႕ သင္ ခံစားရတယ္။
 • သင္ တစ္ခုခု လုပ္ခ်င္ေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘာကို ဘယ္လို လုပ္ရမယ္၊ ဘာက ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေစသလဲ ဆိုတဲ့ စိတ္ကူး စိတ္သန္းက မရွိဘူး။
 • သင့္ကိုယ္သင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ ရွိထားတာက ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ိဳး ရဖို႕ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ကို ငတ္မြတ္ေနတယ္။
 • သင္ဟာ သင့္ကိုယ္သင္ ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းဘူး၊ စမတ္ မျဖစ္ဘူး၊ မပိန္ဘူး၊ မငယ္ေတာ့ဘူး၊ စသျဖင့္ မၾကာခဏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနတယ္။
 • သင္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္ေနတယ္လို႕ ခံစားရတယ္။
 • သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝဟာ အလုပ္ေတြပဲ လုပ္ေနရျပီး အဓိပၸါယ္ မရွိဘူးလို႕ ခံစားရတယ္။
 • သင္ဟာ မၾကာခဏ အကူအညီမဲ့၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေနတယ္လို႕ အဆိုးျမင္နဲ႕ ခံစားရတယ္။
 • သင့္ အသည္းႏွလံုးကို သံမဏိနံရံ ေတြနဲ႕ ကာရံထားတယ္။
 • သင္ဟာ ဘာမွ အေရးမၾကီးဘူး၊ သင့္ အခ်စ္ဟာလည္း ဘာမွ ကြဲျပားျခားနားမွဳ မရွိဘူးလို႕ မၾကာခဏ ခံစားရတယ္။
 • သင္ ပိုင္ဆိုင္သေလာက္ နဲ႕ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ဖို႕ အျမဲတမ္း ၾကိဳးစားေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလို ခံစားရခဲတယ္။
 • ဘဝမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမွဳေတြေၾကာင့္ သင္ လဲက် သြားေတာ့မယ္ လို႕ ခံစားရတယ္။
 • သင္ဟာ မေသခ်ာ မေရရာမွဳေတြရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္စက္မွဳကို ခံေနရတယ္။ ေမာပန္းတာ၊ နာက်င္တာ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္တာ၊ က်တာ၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္တာ၊ အေရျပား အလာ့ဂ်စ္ျဖစ္တာ၊ အစာအိမ္ေရာဂါ လကၡဏာေတြ စတဲ့ ကုသဖို႕ ခက္ခဲတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာေပၚက ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။
 • ခ်စ္ျခင္းနဲ႕ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႕ ေျမေတာင္ေျမွာက္ အားေပးေထာက္ပံ့ဖို႕ ကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လက္ခံႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစား ရုန္းကန္ ေနရတယ္။
 • သင္ဟာ စိတ္ဓါတ္က်၊ ေဒါသထြက္၊ ေရရွည္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေနတတ္တယ္။
 • သင့္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရဘူး လို႕ ခံစားေနရတယ္။
 • သူတစ္ပါးေပးတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကေန သင့္ကိုယ္သင္ ရွာေဖြေနတယ္။
 • မၾကာခဏ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၊ sex၊ TV ၾကည့္တာ၊ မရပ္မနား အလုပ္လုပ္တာေတြနဲ႕ မခံစားရေအာင္ လုပ္တတ္တယ္။
 • သင့္ ဘဝနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ပ်က္မႈကို ခံစားေနရတယ္။
 • ဘယ္လို အိပ္မက္ မက္ရမယ္ ဆိုတာကို သင္ ေမ့ေနတတ္တယ္။

စာေရးသူသည္ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ အေနနွင့္ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားေနေသာ လူနာမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရဖူးေသာ္လည္း ထိုသို႕ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးအတြက္ ကုသႏိုင္ေသာ အေနာက္တိုင္း ေဆးပညာသည္ တကယ္ေတာ့ မရွိပါ။ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပား ေပ်ာက္ဆံုး ေနသူ တစ္ေယာက္ အတြက္ ကုသရမည့္ ေဆးသည္ သူ႕ စိတ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးဖို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခါတရံ စိတ္ဝိညာဥ္ သည္ ကုစားဖို႕ရန္ ေနရာလြတ္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ထို႕အတြက္ သင့္ ဘဝတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ ေသာ ျပင္ပ အေျပာင္းအလဲ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာဖို႕ လည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ စိတ္ကို အသက္ရွဴခြင့္ ပိုရႏိုင္ဖို႕ အလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းလဲေပးဖို႕လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မေျပလည္ေသာ (ခ်စ္သူ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္) ဆက္ဆံေရး သည္လည္း စိတ္ကို တင္းက်ပ္ေစေသာ အရာပင္ ျဖစ္ရာ ကုစားေပးဖို႕ လိုအပ္သလို ဆက္ဆံေရးကို ျဖတ္သင့္လွ်င္လည္း ျဖတ္ေတာက္ ပစ္သင့္ ပါသည္။ သင့္ကို ခ်စ္ႏိုင္မည့္ လူမ်ားကို ရွာေဖြ ဆက္ဆံျခင္း၊  ေနရာသစ္တြင္ အေျခခ်ျခင္းတုိ႕သည္လည္း သင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ရွင္သန္လာေအာင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါသည္။

သင့္ စိတ္ကို ပိုျပီး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္သည့္ လွဳပ္ရွားမွႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခြင့္ ေပးဖို႕လည္း လိုပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ အဆံုးမရွိသည့္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္ သင့္ စိတ္ အတြက္ ကုစားဖို႕ နည္းလမ္းမ်ား မွန္ေသာ္လည္း အျမဲတမ္းေတာ့ ထို႕သို႕ ဘဝ၏ အဓိကက်ေသာ အရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ဖို႕ မလိုအပ္ပါ။ သင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို သင္ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုျပီး နက္နဲ သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ ရိုးစင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ေနရာအမွားမ်ားတြင္ ရွာေနမည့္အစား သင္ ေနထိုင္ အသက္ရွင္ေနေသာ ဘဝကို ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျမင္ၾကည့္ဖို႕ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

20 Sign Your'e Unhappy (But Don't Even Realize It) By Dr. Lissa Rankin မွ ေကာက္ႏုတ္ ျပန္ဆိုပါသည္။

သိဂၤါေက်ာ္
29.12.2016

01 December, 2016

ခ်ိဳေသာ ေမြးေန႔ ဒီဇင္ဘာ


ႏွင္းစက္ ဖြဲဖြဲ၊ ျမဴခိုးေဝေဝ၊
ေအးစက္စက္ အေငြ႔အသက္နဲ႔
ဒီဇင္ဘာက
ေရာက္ျမဲအတိုင္း ေရာက္လာေလရဲ႕။

ဓႏုရာသီဖြား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈ အစ
သကၠရာဇ္တစ္ခုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေျခရာ
ခ်ိဳေသာ ဒီဇင္ဘာ။

ဒီဇင္ဘာ ေတြ
တစ္ခါၿပီး တစ္ခါ ေရာက္ေရာက္ လာေတာ့
ဘယ္ႏွစ္ခါေျမာက္လဲ လို႔
ေရတြက္ မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘူး။
အိပ္မက္ မက္ျခင္းကို ႏွစ္ၿခိဳက္သူ အတြက္
လက္ေတြ႔ဘဝက ခါးတားတား ႏိူင္လွတယ္။

ဘယ္ေလာက္လွတဲ့ ပန္းျဖစ္ပါေစ
ပြင့္္ၿပီးရင္ ေႂကြေလမွာ ေသခ်ာေနတဲ့အခါ
မေႂကြခင္ အခ်ိန္ခဏ ေဝျပရမွာ ဘဝပါပဲ။

အိပ္မက္ မက္သူက
မဖမ္းဆုပ္ႏိူင္တဲ့ စိတ္ကူးမိုးတိမ္ကိုပဲ တမ္းတ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဗလာလူသားလို႔ ထင္လားထင္ရဲ႕။

တကယ္တမ္းေတာ့ေလ
အိပ္မက္ မက္သူက မေရာင့္ရဲႏိူင္တာသာ
ေလာကကို အလွဆင္ႏိူင္ျခင္းက
လက္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔
တြက္ခ်က္ေၾကးမွ မဟုတ္တာ။

ေျမေလးေလာက္ေအာင္ ဆန္ကုန္သူ မဟုတ္ပါဘူး
ႏွစ္ ၄၀ နားနီး တဲ့အထိ
ရုန္းကန္လာခဲ့တယ္၊  အားထုတ္လာခဲ့တယ္။
ေငြေၾကးနဲ႔ တြက္ခ်က္ေၾကး မဟုတ္နဲ႔ေပါ့။
အဓိပၸါယ္ေတြ ႐ွိခဲ့ပါရဲ႕ေလ။

သိဂၤါေက်ာ္