02 April, 2014

ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၅ ခ်က္


ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ American Express က ျပဳလုပ္တဲ့ CEO BootCamp မွာ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား ျဖစ္တဲ့ Tory Burch၊ Angie Hicks၊ Robin Chase၊ Jean Chatzky နဲ႕ Melinda Emerson တို႕က သူတို႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္လာဖို႕ အတြက္ သူတို႕ရဲ႕ အျမင္ေတြ၊ အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြနဲ႕  သင္ခန္းစာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကရာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ယံုၾကည္မႈ

ေအာင္ျမင္ဖို႕  ေဟာေျပာသူတိုင္းက ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေျပာေလ့ ရွိတာကေတာ့ သင့္ရဲ႕ အၾကံဥာဏ္၊ သင့္ရဲ႕ အျမင္နဲ႕  သင့္ကိုယ္သင္ စီးပြားေရး ေလာကထဲကို ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို သြားေရာက္မယ္ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈက အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။ အမ်ားစုကေတာ့ အဲဒီ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တျဖည္းျဖည္း ယိုစိမ့္ထြက္လာေအာင္ အေထာက္အပံ့ ေပးၾကပါတယ္။ Zipcar ကို တည္ေထာင္တဲ့ Robin Chase က ေဆြးေႏြးခဲ့တာကေတာ့ “အကယ္၍ သင္ဟာ တစ္စံုတစ္ရာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း မသိတဲ့အခါ အဲဒီအလုပ္အေပၚ သင့္ရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ယံုၾကည္မႈကို ျပသပါ။ ျပီးေတာ့မွ ျပန္ျပီး သင္ယူပါ။” တဲ့။  Mally Beauty ကို တည္ေထာင္တဲ့ Mally Roncal ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ “သင္ မလုုပ္ႏိုင္ခင္ အထိ အတုလုပ္ပါ”။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးတည္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းရွည္တစ္ေလွ်ာက္ ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ သြားႏိုင္ဖို႕  မေသခ်ာေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို တိုးလာေအာင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ထဲက ယိုစိမ့္ထြက္လာေအာင္ လုပ္ရမယ္ လို႕  Mally က ေျပာပါေသးတယ္။

၂။ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္မႈက ေအာင္ျမင္ဖို႕ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ပါ။

ေအာင္ျမင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက အားလံုးလိုလိုပဲ သူတို႕  “No” လို႕ ေျပာတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုကို ေဝမွ်ဖူးၾကပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ သူတို႕ အျမင္ကို တစ္နည္းနည္း နဲ႕ေတာ့ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာပါပဲ။ အဓိက အေရးၾကီးတာကို ျပန္ေျပာရရင္ေတာ့ ဇြဲလံုလ ရွိဖို႕နဲ႕  ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္ဖို႕ပါပဲ။ Angie’s List ကို တည္ေထာင္တဲ့ Angie Hicks က အၾကံျပဳတာကေတာ့ “ရည္မွန္းခ်က္ကို အာရံုစူးစိုက္ပါ၊ အခက္အခဲကို ၾကံ့ၾကံ့ခံ သည္းခံပါ။ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရေအာင္လုပ္ဖို႕ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ပါ တဲ့။ အဆိုးဆံုး အရာကေတာ့ “မျဖစ္ႏိုင္ဘူး မရႏိုင္ဘူး No” လို႕ ေျပာတာပါပဲ။ ကိုယ္ပိုင္ Lifestyle brand ကို ဒီဇိုင္းထြင္သူ တည္ေထာင္သူ Tory Burch က သူမရဲ႕  တံဆိပ္၊ သူမရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး၊ သူမရဲ႕ စီးပြားေရး အစီအမံ စတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး  မေသခ်ာ မေရရာဘူး ထင္တဲ့ သံသယ အမ်ားၾကီး တက္လာတဲ့အခါ သူမ လုပ္ေဆာင္ပံုနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တာကေတာ့ “ကိုယ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာပဲ ေနပါ၊ တစ္ျခားလူေတြရဲ႕  ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို နားမေထာင္ပါနဲ႕” တဲ့။

၃။ သင့္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ထူးျခားဆန္းသစ္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ ရွိစရာမလိုပါဘူး။

Angie Hicks နဲ႕ Robin Chase အပါအဝင္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက ထပ္ေျပာတာကေတာ့ ဒီ အံၾသဖြယ္ရာ လံႈေဆာ္ေပးတဲ့ အရာပါပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ဖို႕ အလားအလာ ရွိတဲ့သူ အမ်ားအျပားဟာ သူတို႕ရဲ႕  အၾကံဥာဏ္ဟာ သူမ်ားနဲ႕ မတူ တမူထူးျခားတယ္ ဆိုတာ သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ မယံုၾကည္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးတစ္ခု စတင္ဖို႕ ရာ စိတ္အားထက္သန္မႈ ေလွ်ာ့နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ Angie နဲ႕ Robin ႏွစ္ေယာက္လံုး ေထာက္ခံ ေျပာၾကားတာကေတာ့ သင့္ အၾကံဥာဏ္ရဲ႕  ထူးျခား ဆန္းသစ္မႈ အားနည္းတယ္ ဆိုရင္ အဲဒါကို ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ ပိုျပီး အာရံုစိုက္ပါ လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ သူတို႕ရဲ႕ ကုမၸဏီေတြကို ေစ်းကြက္မွာ တူညီတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ရွိတဲ့ၾကားက ထိုးေဖာက္ထြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ အရာမ်ားၾကားမွာ သူတို႕ကို ထူးျခားေစခဲ့တာကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ အျမင္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ နဲ႕  ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္စြမ္းတို႕ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ သင့္လုပ္ငန္းကို မစတင္ခင္မွာ ျပန္လည္ထြက္ရမယ့္ နည္းလမ္းကို သိထားပါ။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ Jean Chatzky နဲ႕  Valerie Coleman တို႕က သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို စတင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ အေစာပိုင္းမွာ ျပန္နႈတ္ယူရမယ့္ အစီအစဥ္ကို သိထားဖို႕လည္း လိုတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ႏႈတ္ထြက္ရမယ့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိထားျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ စီးပြားေရး ဗ်ဴဟာကိုသာမက သင့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လမ္းညႊန္ရာမွာလည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

၅။ မွန္ကန္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကို အာရံုစိုက္ပါ။

ဦးေဆာင္သူတိုင္းဟာ အဆက္အသြယ္ေကာင္း တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕  လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ တစ္ခုပါ။ “အဲဒါက ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႕ ခရီးတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒါက အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုပဲေလ” လို႕ Tory Burch က သူမရဲ႕  အၾကံေပးမႈကို နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ျခား အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္သူေတြနဲ႕  ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အေရးပါတဲ့အေၾကာင္း အမ်ားစုက ေထာက္ခံေျပာၾကားၾကပါတယ္။ Angie Hicks ကေတာ့ “ တစ္ျခားသူေတြကို ျပိဳင္ဘက္ေတြလို႕ သေဘာမထားပါနဲ႕၊ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူေတြလို႕ သေဘာထားပါ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

Anjali Varma ၏ 5 Guiding Principles from Successful Women ကို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပန္ဆိုပါသည္။

သိဂၤါေက်ာ္

1 comments:

Ma Tint said...

အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေလးေတြ မွ်ေ၀ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ ေက်ာ္ေရ...

ေမတၱာျဖင့္
တီတင့္